Trakcijske baterije

PzVB Gel baterije

+ bez održavanja
+ ugrađeni ventili u ispušnim cijevima sprečavaju ispuštanje korozivnog plina
+ iznimno mali faktor samopražnjenja
+ iznimno mali doticaj sa plinom tijekom korištenja
+ vrlo mala opasnost od pogrešaka kod održavanja
+ u slučaju oštećenja ćelije ne dolazi do curenja elektrolita
+ ne postoji opasnost od kontaminacije i korozije uzrokovano curenjem elektrolita.

Pronalaze primjenu u svim vrstama električnih strojeva kao što su: viličari, električni cestovni 
strojevi, strojevi za čišćenje i sl. Zbog svoje visoke operativne sigurnosti i visokog stupnja zaštite okoliša, TAB gel baterija su posebno pogodne za primjenu u farmaceutskoj, prehrambenoj, kemijskoj i sličnim industrijama.

Opširnije

EPzVB Gel baterije

+ bez održavanja
+ ugrađeni ventili u ispušnim cijevima sprečavaju ispuštanje korozivnog plina
+ iznimno mali faktor samopražnjenja
+ iznimno mali doticaj sa plinom tijekom korištenja
+ vrlo mala opasnost od pogrešaka kod održavanja
+ u slučaju oštećenja ćelije ne dolazi do curenja elektrolita
+ ne postoji opasnost od kontaminacije i korozije uzrokovano curenjem elektrolita.

Pronalaze primjenu u svim vrstama električnih strojeva kao što su: viličari, električni cestovni 
strojevi, strojevi za čišćenje i sl. Zbog svoje visoke operativne sigurnosti i visokog stupnja zaštite okoliša, TAB gel baterija su posebno pogodne za primjenu u farmaceutskoj, prehrambenoj, kemijskoj i sličnim industrijama.

Opširnije