Ulja za hidrauliku

DIVINOL HE 46

Biorazgradivo hidrauličko ulje na bazi sintetičkih estera. Zadovoljava standard 24568 HEES prema German Association of Machine and Installation Manufacturers (VDMA), i može se koristiti kao zamjena za klasična hid. ulja prema  standardu  HLP  DIN 51524 dio 2 ili HVLP  DIN 51524 dio 3    Ulje je nosioc nagrade "blue angel".  

Temperaturni raspon: -20°C up to + 120° C. 

Viskozitet : 46 mm²/s/40°c

Opširnije