Zeleni kutak

TAB d.d. nije samo proizvođač visoko kvalitetnih akumulatora , već veliku brigu posvečuje ekologiji i ekološkom uklanjanju dekompozicije (recikliranje) baterija u svojim vlastitim lijevaonicama društva TAB MPI recikliranje. Sudjelovanjem u EcoMotion procesu potrošač baterije može biti sigurn da je vratio bateriju u pouzdane ruke te da će sadržaj baterije i olova sukladno zakonu i po najvećim ekološkim standardima biti zbrinut unutar tvornice TAB Baterija / TAB Mežica.

Galerija